Odpowiedzialny biznes

Wirtualne Biuro Warszawska 6 jest częścią Współpracownia Sp. z o.o., która od 2013 roku inwestuje w rozwój innowacji, przedsiębiorczości i kultury współpracy w regionie Polski północno-wschodniej.

Rozwój regionu

Powstaliśmy jako spółka założona przez grupę znajomych, tworzących wspólnie centrum coworkingowe w Białymstoku. Obecnie skupiamy się na doradztwie biznesowym i mentoringu startupów. Angażując swoje środki finansowe i dostępne zasoby, zdecydowaliśmy się podjąć wieloletnie zobowiązanie rozwijania przedsiębiorczości w regionie.

Odpowiedzialność biznesu

Uważamy, że jako biznes mamy obowiązek działać w sposób wzorowy i odpowiedzialny. Chcemy promować najwyższe światowe standardy, wywierać pozytywny wpływ na lokalne środowisko i robić to w sposób zgodny z naszymi wartościami oraz kodeksem etycznym.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Przez dwa lata (w 2015 i 2016 roku) koordynowaliśmy obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Województwie Podlaskim. Była to seria wydarzeń promujących świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.