Odpowiedzialny biznes

Warszawska 6 Sp. z o.o. jest częścią holdingu Współpracownia Sp. z o.o., który od 2013 roku inwestuje w rozwój innowacji, przedsiębiorczości i kultury współpracy w regionie Polski północno-wschodniej oraz na Białorusi.

Rozwój regionu

Powstaliśmy jako spółka założona przez grupę znajomych, tworzących wspólnie centrum coworkingowe w Białymstoku. Obecnie skupiamy się na doradztwie biznesowym i mentoringu strategii biznesu. Angażując swoje środki finansowe i dostępne zasoby, zdecydowaliśmy się podjąć wieloletnie zobowiązanie rozwijania przedsiębiorczości w regionie.

Odpowiedzialność biznesu

Uważamy, że jako biznes mamy obowiązek działać w sposób wzorowy i odpowiedzialny. Chcemy promować najwyższe światowe standardy, wywierać pozytywny wpływ na lokalne środowisko i robić to w sposób zgodny z naszymi wartościami oraz kodeksem etycznym.

Raport Współka.pl

Od 2014 roku dzielimy się przygotowanym przez nas bezpłatnym raportem Współka.pl skierowanym do osób prowadzących jednoosbowe działalności gospodarcze. Raport w przystępny sposób przedstawia oszczędności i możliwe do osiągnięcia korzyści wynikające z założenia spółki z o.o.

Noc zajawki

W 2017 roku uruchomiliśmy Noc Zajawki - regularne wydarzenie, którego celem jest promowanie ciekawych inicjatyw w Białymstoku oraz zachęcanie lokalnej społeczności do podejmowania przedsiębiorczych wyzwań. Krótka formuła prezentacji - 20 slajdów po 20 sekund - pozwala uczestnikom na zwięzłe zaprezentowanie swoich zajawek. Następnie nasi powiernicy oraz publiczność głosują na ich zdaniem najbardziej zajawkowy pomysł. Zwycięzca otrzymuje 1000 zł gotówką.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Przez dwa lata (w 2015 i 2016 roku) koordynowaliśmy obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Województwie Podlaskim. Była to seria wydarzeń promujących świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.